Κατώτερη του στόχου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα Αττικής

Image Αν και η Τράπεζα με ανακοίνωσή της εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη θωράκιση της κεφαλαιακής της βάσης, το ποσό που συγκεντρώθηκε δεν θεωρείται επαρκές, καθώς ο στόχος ήταν να καλυφθούν 198 εκατομμυρία ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Κατώτερη του στόχου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Τράπεζα Αττικής

Image Αν και η Τράπεζα με ανακοίνωσή της εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη θωράκιση της κεφαλαιακής της βάσης, το ποσό που συγκεντρώθηκε δεν θεωρείται επαρκές, καθώς ο στόχος ήταν να καλυφθούν 198 εκατομμυρία ευρώ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου